0933 43 0903

http://bestxxxx.com/xxx/nudepornzm.comfreepornpicss.compornbv

Dịch Vụ Xin Thẩm Duyệt PCCC Tại Bình Dương

ANTACO hướng dẫn và làm dịch vụ cho quý khách hàng đầy đủ các bước và thực hiện việc xin thẩm duyệt PCCC một cách đầy đủ và cụ thể nhất để đạt được giấy thẩm duyệt trong thời gian ngắn nhất theo trình tự thủ tục.

Bài viết sau đây trình bày về Thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đối tượng, hồ sơ, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền thẩm duyệt.

1. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC là gì?

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là quá trình kiểm tra và xác nhận các giải pháp, nội dung thiết kế liên quan đến an toàn PCCC của dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới. Quá trình này phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, và quy định của pháp luật Việt Nam và cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc tế nếu được phép.

Kết quả của thẩm duyệt PCCC là một trong những yếu tố quan trọng để xem xét, phê duyệt quy hoạch, dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

2. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC

Các đối tượng thuộc diện cần thẩm duyệt thiết kế về PCCC bao gồm:

 • Dự án quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và các khu chức năng khác theo quy định của Luật Quy hoạch.
 • Các dự án, công trình cụ thể quy định tại Phụ lục V của Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm dự án xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến an toàn PCCC.
 • Phương tiện giao thông cơ giới đòi hỏi yêu cầu đặc biệt về an toàn PCCC, theo quy định tại mục 21 Phụ lục V của Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

3. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC

Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC bao gồm:

 • Đối với dự án quy hoạch xây dựng: Văn bản đề nghị xem xét giải pháp PCCC, các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết.
 • Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng: Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về PCCC, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và bản vẽ hiện trạng địa hình.
 • Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình: Văn bản đề nghị xem xét giải pháp PCCC, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản tương đương, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế.
 • Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, dự toán xây dựng công trình, bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế.
 • Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới: Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, dự toán tổng mức đầu tư phương tiện, bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế.

Lưu ý: Tất cả văn bản và giấy tờ trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để kiểm tra.

4. Thủ tục yêu cầu thẩm duyệt PCCC

 • Bước 1: Nộp hồ sơ
 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
 • Bước 3: Thông báo kết quả xử lý hồ sơ

Lưu ý: Người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

lap-dat-he-thong-pcc-bang-nuoc-tu-dong-prinkler

**5. Thời hạn thẩm duyệt PCCC**

Thời hạn xem xét, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 79/2014/NĐ-CP và khoản 1 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

6. Thẩm quyền thẩm duyệt PCCC

Thẩm quyền thẩm duyệt PCCC được quy định tại Điều 5 Nghị định 79/2014/NĐ-CP và Điều 20 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Mỗi cấp thẩm quyền có trách nhiệm thẩm duyệt và xem xét hồ sơ theo thẩm quyền và thời hạn quy định, đồng thời có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm duyệt cho người nộp hồ sơ.

Quý Khách hàng vui lòng Liên hệ Hotline : 0933.430.903

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *